Om Skolan

Folkskolan 

 

Byggnaden stod klar 1855 för att bli folkskola för barnen i byarna Stora Vångerslät och Skammelstorp.

 


Av Xauxa Håkan Svensson - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Hemvärnsgården

 

1955 tog Hemvärnet över

 


Bygdegården

 

Skammelstorp skola intresseförening bildades 2006 och kunde ta över driften av skolan.

 

Intresseföreningen bildades den 6:e juli 2006.


Medlemsavgiften är 100 kr/person och år.